Podrška inicijativi “Zadržimo liječnike u Hrvatskoj”

Podrška inicijativi “Zadržimo liječnike u Hrvatskoj”

Liječnici specijalisti, specijalizanti i stažisti, potaknuti za njih nepovoljnom situacijom, organiziraju prosvjed “Zadržimo liječnike u Hrvatskoj” u subotu, 3. prosinca 2016. godine, u simbolično vrijeme 11:55 sati (pet do 12), ispred Ministarstva zdravstva. KUZ je podržao inicijativu specijalizanata medicine za rješavanje problema neujednačene prakse određivanja ugovornih obveza u Republici Hrvatskoj i neravnopravan položaj u kojeg su liječnici specijalizanti time dovedeni, nepovoljnih uvjeta rada mladih liječnika te rješavanje rastućeg nezadovoljstva koji rezultira odlaskom na rad izvan RH. KUZ, također, podržava zahtjev da raspisivanje natječaja za pripravnički staž bude kontinuirano i centralizirano.

U cilju doprinosa inicijativi, KUZ predlaže da se prilikom raspisivanja natječaja objavi cijena stažiranja, te očekivani potreban povrat u trajanju specijalističko-konzilijarnog rada kako bi se vratilo uloženo. Na taj bi način raspisivanje natječaja za pripravnički staž bilo u potpunosti trasparentno, a možda bi i stimuliralo specijalizante za odabir deficitarnih specijalizacija (reumatologija, fizijatrija, obiteljska medicina npr.).

U cilju stvaranja poticajnih uvjeta za zapošjavanje mladih liječnika u pasivnim krajevima Republike Hrvatske, s lokalnim bi upravama i samoupravama trebalo kreirati programe poticanja zapošljavanja mladih liječnika (povoljnije porezne stope, povoljniji krediti za kupnju nekretnina, dodjela stanova u državnom vlasništvu ili vlasništvu lokalne uprave i samouprave, zaposlenje za parnericu/partnera liječnika kojeg se zapošljava i dr.).

U prilogu: pismo ministru Kujundžiću od strane inicijative i pismo podrške KUZ-a.