Zagovaranje prava pacijenata

Zagovaranje prava pacijenata 2017-12-13T19:23:02+00:00

Zagovaranje prava pacijenata

Zagovaranje prava pacijenata djeluje kroz organizacije ili pojedince specijalizirane za zagovaranje prava pacijenata, bilo da se radi o općoj javnosti i podizanju svijesti o pravima pacijenata, pojedinim grupacijama pacijenata ili o individualnim oboljelim osobama.

Segment koji se često zaboravlja su obveze pacijenata u sustavu zdravstva, proizašle iz prava pacijenata. Svi bismo se trebali voditi mišlju da naša sloboda završava tamo gdje počinje sloboda nekog drugog. Vjerojatno bi nas to sve više tjeralo da razmišljamo kako svojim racionalnim ponašanjem i suradnjom s medicinskim i zdravstvenim osobljem omogućavamo dostupnost zdravstvenih usluga i svima drugima kojima su potrebne.

Područja zagovaranja prava pacijenata

  • Prava pacijenata, zaštita privatnosti i povjerljivosti podataka, informirani pristanak, odnosno informirano odlučivanje.
  • Podizanje svijesti javnosti.
  • Podrška pacijentima i njihovim njegovateljima, te njihova edukacija.

Kome su usmjerene aktivnosti zagovaranja prava pacijenata:

  • Općoj javnosti u cilju informiranja i podizanja javne svijesti
  • Regulatornim tijelima i političkim čimbenicima
  • Pružateljima zdravstvenih i medicinskih usluga i djelatnicima unutar sustava zdravstva
  • Akademskoj zajednici, zajednici medicinskih i farmaceutskih istraživača.