Osnaživanje pacijenata

Osnaživanje pacijenata 2017-12-13T19:24:24+00:00

Osnaživanje pacijenata

Osnaživanje pacijenata pretpostavlja stavljanje pacijenata u središnju poziciju zdravstvenog sustava (Patient oriented HealthCare), kroz omogućavanje aktivne uloge građana u kreiranju zdravstvenih, medicinskih i socijalnih usluga koje najbolje odgovaraju njihovim potrebama.

Osnaženi pacijent:

 • Razumije svoju bolest/stanje i njihov utjecaj na njegovo tijelo i kvalitetu života
 • Osjeća se kompetentnim za donošenje odluka o vlastitom liječenju/zdravlju zajedno s medicinskim stručnjacima
 • Osjeća se kompetentnim donijeti informirane odluke o svojem liječenju/zdravlju
 • Razumije promjene u svom stilu života koje mora učiniti kako bi i sam/sama upravljao/upravljala svojim stanjem
 • Kompetentan je preispitivati medicinske stručnjake koji mu pružaju zdravstvenu njegu
 • Preuzima odgovornost za svoje zdravlje i aktivno traži zdravstvene i medicinske usluge samo kada je to potrebno
 • Aktivno traži informacije, evaluira ih i primjenjuje.

Sustavna suradnja stručnjaka, primarne zdravstvene zaštite i udruga pacijenata na edukaciji i osnaživanju pacijenata nužna je  kako bi uspješno upravljali svojom bolešću/svojim zdravljem/svojim liječenjem.

Osnaženi i educirani pacijenti  koji uspješno upravljaju svojim stanjem predstavljaju partnere zdravstvenim i medicinskim djelatnicima, aktivno sudjeluju u smanjivanju i prevenciji dodatnih zdravstvenih tegoba  i poboljšavaju ishode liječenja, čime dugoročno poboljšavaju kvalitetu svog života i života svoje obitelji, te smanjuju troškove svog liječenja.

Sigurnost pacijenta

Sigurnost pacijenta, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, podrazumijeva prevenciju, otklanjanjanje i unapređenje zaštite od neželjenih događaja u procesu zdravstvene zaštite.

Sigurnost pacijenata odnosi se na:

 • Upotrebu lijekova
 • Kontrolu infekcija ( bolnički uvjeti)
 • Sigurnost tijekom anestezije i kirurških postupaka
 • Izdvajanje (karantena) i obuzdavanje (zaštita)
 • Dovoljan broj zaposlenih i njihove kompetencije
 • Zaštitu od požara

Osnaženi i educirani pacijenti uvelike mogu pridonijeti svojoj sigurnosti, pridržavajući se uputa liječnika i drugog medicinskog i zdravstvenog osoblja o svom zdravlju.