Javne politike

Javne politike 2017-12-13T19:24:31+00:00

Javne politike su:

 • Djelovanje zasnovano na ovlastima vlade: Javne su politike svako djelovanje koje provodi neko vladino tijelo koje za to ima zakonske, političke i financijske ovlasti;
 • Odgovor na stvarne potrebe ili probleme: Javne politike nastoje odgovoriti na praktične potrebe ili probleme društva ili neke skupine unutar društva (npr. građani, civilno društvo);
 • Usmjerene na ciljeve: Javnim politikama nastoji se ostvariti određeni niz jasno definiranih ciljeva kojima se pokušavaju riješiti ili makar naznačiti konkretni problemi neke zajednice;
 • Odluka da se nešto učini ili ne učini;
 • Aktivnosti koje poduzima jedan ili više sudionika;
 • Obrazložena aktivnost.

Javne politike u zdravstvu kojima se KUZ bavi odnose se na:

 • poboljšanje dostupnosti zdravstvenih i medicinskih usluga svim građanima Republike Hrvatske,
 • jednaka dostupnost tih usluga bez obzira na mjesto življenja,
 • edukacija i osnaživanje pacijenata,
 • dostupnost inovativnih lijekova i liječenja,
 • vođenje kvalitetnih registara ishoda liječenja, kako medicinski relevantnih, tako i relevantnih po iskustvu pacijenta,
 • aktivna uloga pacijenata i udruga pacijenata u sustavu javnog zdravstva.