Što radimo

Što radimo 2017-04-24T14:54:53+00:00

Zašto je potrebna Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ)?

Organizacije pacijenata i sami pacijenti u Republici Hrvatskoj , kao i zdravstvene ustanove i njihovi djelatnici, nisu dovoljno upoznati s pravima i obvezama pacijenata, mogućnostima i potrebi njihova zagovaranja i prednostima osnaživanja pacijenata.

Velike su razlike u zagovaračkim sposobnostima i aktivnostima pojedinih skupina pacijenata , pa su čak i dobro organizirane organizacije pacijenata okrenute svojim specifičnim problemima, bez sagledavanja šire slike.

Svi smo mi pacijenti, ili potencijalni pacijenti, u trenutku kada tražimo ili primamo bilo koju medicinsku ili zdravstvenu uslugu.

Pojedinac je najodgovorniji za svoje zdravlje ako:

  • je njegova uloga u vlastitom zdravlju odgovorna i aktivna, kada zajedno sa zdravstvenim i medicinskim djelatnicima surađuje kao partner.
  • mu društvo omogućava da i za vrijeme školovanja i rada može održavati svoje zdrave navike.
  • je educiran, informiran i osnažen.
  • je kompetentan donositi informirane odluke.
  • su mu svi propisani dijagnostički i terapijski postupci utemeljeni na dokazima i medicinski relevantni.
  • je educiran i aktivno uključen u procjenu medicinskih tehnologija i ishoda liječenja.

Zagovaranje prava pacijenata

Osnaživanje pacijenata

Javne politike

Zašto je važno umrežavanje udruga?

Zajedno možemo postići mnogo više!

PRIDRUŽI NAM SE