Redovita godišnja izborna skupština kuz-a

Redovita godišnja izborna skupština kuz-a

Koalicija udruga u zdravstvu poziva Vas na REDOVITU GODIŠNJU IZBORNU SKUPŠTINU koja će se održati, u subotu, 7. lipnja 2014., u 10:00. sati, u prostorijama udruge EUSUZ, Tomislavov trg 17, 10 000 Zagreb sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje Skupštine i uvodna riječ predsjednice KUZ-a
 2. Usvajanje Dnevnog reda
 3. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela Skupštine:
  • a) Radnog predsjedništva
  • b) Izbornog povjerenstva
  • c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 4. Prijedlog i usvajanje izmjena Statuta KUZ-a
 5. Odluka o prihvaćanju novih udruga u članstvo
 6. Predstavljanje novih Županijskih ureda KUZ-a
 7. Izvješća:
  • godišnji izvještaj o radu KUZ-a za 2013.g.
  • o financijskom poslovanju za 2013.g.
  • Nadzornog odbora
 8. Davanje razrješnice dosadašnjim tijelima
 9. Izbor izvršnih tijela KUZ-a:
  • Predsjednika/ca KUZ-a
  • Članova Izvršnog odbora
  • Članova Nadzornog odbora
 10. Prijedlog Plana aktivnosti za 2014. / rasprava i usvajanje
 11. Prijedlog Financijskog plana za 2014. / rasprava i usvajanje
 12. Različito: Podjela MSD Medicinskog priručnika za pacijente
2016-07-04T11:32:11+00:00 22. svibnja 2014|Categories: Izborna skupština KUZ-a, Koalicija udruga u zdravstvu, Redovita godišnja skupština|