Pozivamo svoje članove, bolesnike i sve građane na sudjelovanje u anketi o prijavljivanju sumnji na nuspojave putem mobilne aplikacije

Pozivamo svoje članove, bolesnike i sve građane na sudjelovanje u anketi o prijavljivanju sumnji na nuspojave putem mobilne aplikacije

Pozivamo svoje članove, bolesnike i sve građane na sudjelovanje u anketi o prijavljivanju sumnji na nuspojave putem mobilne aplikacije. Mišljenje i preferencije mogućih korisnika vrlo su važni u razvoju i unaprjeđivanju takvih aplikacija.

Anketu o stavovima bolesnika, građana i zdravstvenih radnika o mogućnosti prijavljivanja sumnji na nuspojave i primanja sigurnosnih informacija o lijekovima putem mobilne aplikacije provodi Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Anketa je dio šireg farmakovigilancijskog projekta Europske komisije pod nazivom WEB-RADR (Prepoznavanje nuspojava lijekova), u koji je HALMED aktivno uključen.

Pristup anketi moguć je putem sljedeće poveznice: anketa za građane i pacijente.

Više informacija dostupno je ovdje.

Anketa sadrži pitanja o mišljenjima i stavovima o prijavljivanju sumnji na nuspojave općenito, mogućnosti prijavljivanja sumnji na nuspojave putem mobilne aplikacije, mogućnosti primanja sigurnosnih informacija o lijekovima putem mobilne aplikacije i pitanja o korištenju mobilnih aplikacija općenito. Mišljenje i preferencije mogućih korisnika vrlo su važni u razvoju i unaprjeđivanju takvih aplikacija. Sudjelovanje u anketi je anonimno, a na kraju ankete ispitanici mogu odabrati mogućnost primanja rezultata ovog istraživanja. Osim toga, ispitanici mogu odabrati mogućnost uključivanja u popratnu nagradnu igru, financiranu u sklopu projekta Europske komisije WEB-RADR.

Osim u Republici Hrvatskoj, ova anketa se provodi i u Francuskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Portugalu, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Rezultati ankete koristit će se za unaprjeđenje prethodno razvijene mobilne aplikacije i povećanje općeg znanja o mišljenjima i preferencijama o prijavljivanju sumnji na nuspojave putem mobilnih aplikacija i prijavljivanju sumnji na nuspojave općenito.

2016-08-18T20:10:18+00:00 18. kolovoza 2016|Categories: Anketa, HALMED, Nuspojave lijekova|