Napredak u preciznoj dijagnostici tumora – korak prema izlječenju

Napredak u preciznoj dijagnostici tumora – korak prema izlječenju

Gensko testiranje – napredak u preciznoj dijagnostici tumora!

Precizna medicina relativno je noviji pojam. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje (National Institute of Health) precizna je medicina pristup liječenju i prevenciji bolesti koji uzima u obzir varijabilnost u genskim obilježjima, okolici i načinu života svake osobe. Takav pristup omogućuje liječnicima i istraživačima da s većom točnošću predvide koji će načini liječenja i preventivne strategije za određenu bolest biti učinkoviti u određenoj skupini ljudi.

Precizna medicina u onkologiji noviji je pristup u liječenju onkoloških bolesnika kojemu je cilj povezati nova znanja vezana za patogenezu tumora uz vrlo preciznu ciljanu terapiju. Danas znamo da većina ili gotovo svi tumori nastaju kao posljedica ili promjena u samim genima ili promjena u regulaciji njihove funkcije. Promjena može biti nasljedna, nastati spontano ili pod djelovanjem nekih okolišnih čimbenika (npr. pušenje). Da bi se omogućilo precizno liječenje nužna je precizna dijagnostika vezana za dobro dizajnirane kliničke studije za procjenu gdje i kada se dobivene genske informacije mogu pomoći u boljem i kvalitetnijem liječenju.

Određivanje genskog profila tumora pomaže liječnicima da točnije dijagnosticiraju subtipove tumora, predvide njihovo ponašanje te im olakšava izbor ciljane terapije. U biti, ako znamo koji su geni promijenjeni u nekom tipu tumora, možemo dati lijek koji specifično blokira posljedice genskih promjena (npr. promijenjene signalne putove) i tako liječimo terapijom koja ima veću vjerojatnost da će biti učinkovita i uz manju vjerojatnost da će se izazvati ozbiljnije nuspojave.

Informacije dobivene molekularnom dijagnostikom rezultiraju boljim razumijevanjem biologije bolesti. Tako je npr. molekularno profiliranje promijenilo klasifikaciju karcinoma pluća. Prije 10-ak godina promjene gena bile su poznate u samo jedne trećine bolesnika s karcinomom pluća nemalih stanica. Testirale su se uglavnom EGFR i KRAS mutacije. Danas je poznato više od 15 promjena gena koji su uključeni u nastanak i progresiju karcinoma pluća, pa se u gotovo 60 % bolesnika s karcinomom pluća može dijagnosticirati neka genska promjena koja, u konačnici, bolesnicima pruža nove terapijske opcije koje uključuju primjenu ciljanih lijekova za bolesnike sa specifičnim genskim mutacijama.

Registar testova Nacionalnog instituta za zdravlje (National Institute for Health) uključuje više od 25 000 testova, kojima se analizira oko 3600 gena vezanih za oko 5000 bolesti. Od tih 25 000 odobrenih genskih testova samo je mali broj dovoljno proučen i preporučen. Za više od 130 lijekova odobreni su genski testovi ili biomarkeri na temelju kojih se procjenjuje koji će bolesnici imati korist od specifičnoga ciljanog liječenja.

Danas se u Hrvatskoj u pet centara provode molekularna testiranja pojedinačnih specifičnih genskih mutacija (monogensko testiranje), koji su preduvjet za ciljano liječenje bolesnika s karcinomima pluća, dojke, jajnika, debelog crijeva i melanoma.

Iako je korist takvih testova neupitna, broj testova koji se može provesti na jednom uzorku je ograničen kod bioptičkih uzoraka, s malim volumenom tumora. Nova metodologija u molekularnom testiranju omogućuje masivno paralelno sekvencioniranje velikog broja molekula DNA. Metoda je znatno brža i jeftinija od klasičnog sekvencioniranja te je revolucionarni pomak od analize jednoga gena prema analizi multiplih gena – multigenska analiza.

Foundation Medicine®-najbolja pomoć u odabiru terapije

Foundation Medicine® je molekularna informacijska kompanija čiji je cilj promjena pristupa bolesnicima s malignim bolestima. Odluka o liječenju bolesnika zasniva se na razumijevanju molekularnih promjena koje su prouzročile nastanak i razvoj bolesti. Na neki način ujedinjuje informatičku znanost, tehnologiju analize genoma, poznavanje biologije tumora i kliničku onkologiju.

Foundation Medicine sadrži sadržava tri proizvoda:

 • Foundation One – koristi se tehnologijom sekvencera nove generacije za identifikaciju promjena u 315 gena s poznatim „driver’’ mutacijama u solidnim tumorima
 • Foundation One Hem – dizajniran da analizira i interpretira promjene DNA slijeda 405 gena i RNA slijeda (cDNA) i 265 najčešćih translokacija u hematološkim zloćudnim bolestima
 • Foundation ICE (Interactive Cancer Explorer) – online portal u kojem onkolozi interaktivno procjenjuju informacije dobivene sekvencioniranjem za svakoga pojedinog bolesnika.

Foundation Medicine liječnicima nudi paket sveobuhvatnih genomskih profila, koji pomažu onkolozima u donošenju odluka o načinu liječenja pojedinog bolesnika i pruža punu informaciju o genskom profilu zloćudnog tumora:

 • identificira osnovne molekularne promjene („driver’’ mutacije) specifične za svaki analizirani tumor
 • omogućuje onkolozima da odaberu ciljanu strategiju liječenja zasnovanu na genskom profilu tumora.

Detaljan izvještaj koji dobivaju liječnici sadržava popis genskih promjena koje uključuju:

 • genske promjene nađene u bolesnikovu tumoru,
 • popis gena važnih za liječenje specifičnog tipa tumora u kojima nisu pronađene promjene te
 • cjelovit popis analiziranih gena.

U izvještaju je i opis svih komercijalnih lijekova dostupnih bolesnicima koje je odobrila američka Agencija za hranu i lijekove (FDA), a koji su učinkoviti kod bolesnika kod kojih je pronađena specifična genska promjena, te popis ciljanih lijekova koji baš zbog pronađene genske promjene neće biti učinkoviti ili su čak potencijalno štetni. Navedeni su i lijekovi koji su učinkoviti u bolesnika s istovjetnom genskom promjenom u drugim histološkim tipovima tumora, ali s malo ili bez dokaza o učinkovitosti njihove primjene u tipu tumora koji ima bolesnik. Izvještaj sadržava i podatke o postojećim ili pokrenutim kliničkim studijama u kojima bi bolesnik bio prihvatljiv kandidat na osnovu genomskog profila tumora.

Takvim iscrpnim izvještajem omogućuje se da liječnik odabere najbolji dostupan oblik liječenja za bolesnika.

Foundation One na osnovi prikupljenih genskih profila i odgovora na liječenje pomaže farmaceutskoj industriji da identificira i razvije nove ciljane lijekove te time istraživanje i razvoj lijekova postaju učinkovitiji i fokusiraniji.

Tkivo koje se koristi za analizu solidnih tumora može biti tkivo primarnog tumora ili metastaze, ili reseciranog recidiva tumora. Ako onkolog odluči da je bolesnik dobar kandidat za multigensku analizu, nakon dogovora s bolesnikom za kojeg naručuje testiranje, dogovara s patologom postupak pripreme uzorka tkiva tumora prikladna za analizu..

Budući da je dodatna molekularna analiza tumora već monogenskom analizom postala sastavni dio dijagnostike pri odabiru liječenja, već pri uzimanju materijala za analizu i obrade uzoraka treba paziti da prikupljena količina materijala bude dostatna za sve analize koje će biti potrebne za postavljanje dijagnoze i odabir najboljeg liječenja. Taj postupak podrazumijeva uzimanje većeg broja bioptičkih uzoraka i uzoraka dobivenih punkcijom širokom iglom pod kontrolom UZ-a ili CT-a, te izradu tkivnih blokova kod citoloških uzoraka.

Nakon odluke o provođenju testiranja te odabira i obrade tkiva, materijal (parafinski blok ili 10 neobojenih stakalaca s rezovima debljine 4 ‒ 5 mikrona), šalje se na analizu u glavni laboratorij u Bostonu, a rezultati i cjelokupni izvještaj dostupni su unutar dva tjedna.

Još donedavno je takav pristup odabiru liječenja onkoloških bolesnika bio daleka budućnost, a većina liječnika nije bila upoznata s prednostima i mogućnostima primjene sekvencionera nove generacije (NGS). Tvrtka Foundation Medicine prepoznala je potencijal genomskog profiliranja zasnovana na NGS tehnologiji u području onkologije pa se danas više od 50 % onkologa u SAD-u koristi testiranjem temeljenim na NGS tehnologiji u kliničkoj praksi. Foundation Medicine (FM) testovi pomogli su u davanju informacija o potencijalnim ciljanim terapijama kod 60 000 bolesnika od 2012. U otprilike 4 od 5 bolesnika, FM izvještaj će prikazati klinički relevantne terapijske mogućnosti, bilo da su one vezane za ciljanu terapiju koju je odobrila FDA ili da su trenutačno u fazi kliničkih ispitivanja..

Gensko testiranje tumora pruža kritične prognostičke i terapijske informacije

Čak i onih 18 % bolesnika kod kojih, prema izvještaju, nisu pronađene promjene gena ili za pronađene promjene još nema klinički relevantne terapije (dostupne ili u ispitivanju) znaju da su učinili apsolutno sve u potrazi za adekvatnom ciljanom terapijom. I ta jednostavna činjenica može biti umirujuća za mnoge bolesnike. Danas se Foundation One fokusira na populaciju bolesnika s malignim tumorima kod kojih postoji velika potreba za traženjem mogućih dodatnih terapijskih rješenja.

To su bolesnici:

 • sa stadijem IV karcinoma pluća nemalih stanica,

 • s rijetkim ili neuobičajenim tumorima za koje ne postoji standardna terapija,

 • kod kojih su iscrpljene sve sustavne terapije prema postojećim smjernicama i potrebnim testiranjima,

 • imaju kasni stadij ili agresivnu vrstu tumora,

 • imaju tumor nepoznatog podrijetla,

 • kod kojih ne postoji dovoljno tkiva za multipla testiranja.

Vidi više

Gensko testiranje tumora već danas pruža kritične prognostičke i terapijske informacije, a postajat će sve važnije napretkom tehnologije i porastom dostupnih ciljanih lijekova.

Suradnjom onkologa, patologa i molekularnih biologa može se i terapijski najzahtjevnijim onkološkim bolesnicima dati prilika za definiranje ciljanih lijekova s kojima će imati najveće izglede preživljenja do povrata bolesti i ukupnog preživljenja uz što manje kliničke nuspojave.
Vidi više
prof.dr.sc. Snježana Tomić
prof.dr.sc. Snježana TomićAUTOR: predstojnica Kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC Split

Vidi više na web stranici www.genskotestiranje.hr

2017-11-29T20:43:44+00:00 27. studenoga 2017|Categories: Foundation Medicine, Foundation One Hem, Gensko testiranje|