Donatori i sponzori

Donatori i sponzori 2016-07-04T14:40:13+00:00

Donatori i sponzori

Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pomogli i podržali rad KUZ-a:
2012.

 NovoNordisk Hrvatska d.o.o.

 Hrvatska udruga inovativnih proizvođača lijekova

 Upravni odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije

 Pfizer Croatia d.o.o. 

 SCA d.o.o. Hrvatska 

 GlaxoSmithKline

 SmartMedico ltd

 Hartmann Hrvatska

  2011.

Ministarstvo zdravlja

Gradski ured za zdravstvo i branitelje grada Zagreba

Upravni odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije

Bayer d.o.o.

Hrvatska udruga inovativnih proizvođača lijekova

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.

Pfizer Croatia d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

PIK Vrbovec – mesna industrija d.d.

Roche d.o.o.

2010.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH (www.mzss.hr)

Hrvatska udruga inovativnih proizvođača lijekova (http://www.carpc.hr/)

 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (http://zaklada.civilnodrustvo.hr/frontpage)

NovoNordisk Hrvatska d.o.o. (http://www.novonordisk.hr/documents/home_page/document/index.asp)

Pliva Hrvatska d.o.o. (http://www.pliva.com/hr/)

Roche d.o.o. (http://www.onkologija.hr ; http://www.reumatoidniartritis.hr)

2009.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH

 

Grad Zagreb Gradski ured za zdravstvo i branitelje (www.zagreb.hr)

Grad Zagreb – Služba za međugradsku i međunarodnu suradnju i EU integracije

Zagrebačka županija – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb (http://www.zagrebacka-zupanija.hr/upravni_odjel_za_zdravstvo_i_socijalnu_skrb)

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (http://www.almp.hr/)

Hrvatska udruga inovativnih proizvođača lijekova

NovoNordisk Hrvatska d.o.o.

Roche d.o.o.

2008.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH

Bayer HealthCare  (http://www.bayer.hr/scripts/pages/en/bayer_grupa/bayer_healthcare/index.php)

Hrvatska lutrija d.o.o. (https://www.lutrija.hr/)

MEDiLAB d.o.o. (http://www.medilab.hr/)

Zagreb-Montaža Grupa (http://www.zagreb-montaza.hr/)

2007.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

2006.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva