Europski tjedan mobilnosti

Loading Events
  • This event has passed.

Godine 2000. pokrenut je dan bez automobila kao europska inicijativa. To je bila prilika gradovima da pokažu brigu o zaštiti okoliša. Tijekom jednog dana, tj. 22. rujna, lokalne vlasti predstavile su svoja gradska središta u drukčijem svjetlu ograničavanjem prometa motornih vozila, poticanjem korištenja održivih prijevoznih sredstava i podizanjem svijesti o utjecaju izbora prometala na okoliš. Slijedom uspjeha dana bez automobila, EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI održava se od 16. do 22. rujna svake godine od 2002. Više od 400 lokalnih vlasti iz 23 države sudjelovalo je već u prvoj godini.

Europska kampanja za promicanje održive urbane mobilnosti EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI predstavlja savršenu priliku za pojašnjavanje problema s kojima se gradovi suočavaju radi poticanja promjene ponašanja i napredovanja prema održivijoj prometnoj strategiji. Lokalne vlasti potiču se na organiziranje aktivnosti podizanja svijesti o određenim temama te uvođenje trajnih mjera koje će poboljšati održivost prometa u gradovima. EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI nudi i priliku za okupljanje lokalnih dionika i raspravu o različitim aspektima mobilnosti i kakvoće zraka, pronalaženje inovativnih rješenja za smanjenje upotrebe automobila i emisija, testiranje novih tehnologija i planiranje mjera.
EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI pruža priliku za razmišljanje o stvarnoj namjeni naših gradskih ulica i razmatranje konkretnih rješenja za izazove kao što su onečišćenje zraka i zagađenje bukom, prometna zagušenost, prometne nesreće i zdravstveni problemi.
EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI omogućuje pokretanje širokog raspona aktivnosti te nudi platformu lokalnim vlastima, organizacijama i udrugama za:

  • Promicanje inicijativa za održivu urbanu mobilnost.
  • Podizanje svijesti o šteti koju sadašnji trendovi urbane mobilnosti nanose okolišu i kvaliteti
    života.
  • Uspostavu partnerstava s lokalnim dionicima.
  • Sudjelovanje u europskoj kampanji s drugim gradovima uz zajednički cilj i identitet.
  • Isticanje posvećenosti lokalnih vlasti politikama održivog urbanog prometa.
  • Uvođenje novih politika i trajnih mjera.